Vi har frem til i dag den 28/2/18 brukt sms  tjeneste via Helserespons som sender ut påminnelser for time avtaler ( dagen før time avtaler ). Dette praksis nå avvikles/tjenesten opphører  pga lovendring via Helse og omsorgsdepartement.

Vi beklager at vi for tiden kan ikke tilby en tilsværende tjeneste.