DR GORSKI HAR FERIE UKE      : 29-30-31

DR STRØM  HAR FERIE UKE      : 30-31-32

DR SCHEELE HAR FERIE UKE    : 27-28-29

DR MEHLUM HAR FERIE UKE     : 26-27 OG 33-34

DR BERGSLAND HAR FERIE UKE: 28+30-31-32

FORBEHOLD OM ENDRINGER.

HA EN RIKTIG GOD SOMMER