Fra den 17/12/18 er åpningstider på telefon endret!!

Telefon er betjent mellom kl 8:30-11.00 og 12:30-14:00