Fra den 17/12/18 er åpningstider på telefon endret!!

Telefon er betjent mellom kl 8:30-11.00 og 12:30-14:00

Dr. Zbigniew Gorski har telefon tid mellom 9:30-10:00 mandag, onsdag, torsdag og fredag.IKKE PÅ TIRSDAGER!