Ifluensa vaksinene er forventet i uke 42. Ring for å booke time til dette. Det blir kun vaksinering med timebestilling for dette med tanke på Korona. Det settes opp i en egen timebok, du møter så til vaksinering etter avtale. Skjema for dette fylles ut før vakinering. Etter vaksinering  må du sitte  i minimum 20 minutter.