VI BER AT DU BRUKER MASKE NÅR DU SKAL INN PÅ VÅRT LEGESENTER AV HENSYN TIL ANDRE OG DEG SELV.

TUSEN TAKK FOR AT DU HJELPER MED Å BEGRENSE SMITTE