VINCENT MEDISINSKE SENTER FØLGER KOMMUNENS RETNINGSLINJER.

Kommunen har delt opp risiko grupper i 5 grupper.

Hver gruppe vil bli kontaktet per telefon når det er Deres tur i forhold til prioritering. Dere vil da bli forespurt om Dere ønsker vaksinering.