DR MEHLUM SKAL HA TRE MÅNEDER PERMISJON FRA SLUTTEN AV APRIL TIL AUGUST. 

I HENNES STED HAR VI GLEDEN AV Å ØNSKE DR ANNELEE SANENGEN VELKOMMEN TIL VINCENT, SOM DR MEHLUMS VIKAR.

VED TIMEBESTILLING TIL DR SANENGEN GÅ INN PÅ TIMEØNSKE I HELSENORGE, BOOK OGSÅ VIA HELSERESPONS.

DU ER OGSÅ VELKOMMEN TIL Å RINGE SENTERET FOR Å BESTILLE VIA LEGESEKRETÆRENE.

DR SANENGEN HAR SAMME UKEPROGRAM SOM DR MEHLUM: MANDAG- TIRSDAG- TORSDAG- FREDAG.

ONSDAG IKKE TILSTEDE.