LEGESEKRETÆR  SØKES I ET 50-60% VIKARIAT. 

DENNE STILLING ER MED SNARLIG TILTREDELSE.

OPPGAVER: TELEFON, LABORATORIE, SKIFTESTUEARBEIDER.

VÅRT OPERATIVSYSTEM ER INFODOC.

VENNLIGST TA KONTAKT MED OSS FOR EN AVTALE MED DAGLIG LEDER.