INFLUENSA VAKSINER KOMMER 041023.

DERSOM DU ØNSKER EN VAKSINE KAN DU KOMME MELLOM 09-11 PÅ FORMIDDAGEN, ELLER MELLOM 13-14.30 PÅ ETTERMIDDAGEN.

HAR DU EN OPPSATT LEGETIME FÅR DU VAKSINE I FORBINDELSE TIME.

DU MÅ SITTE Å VENTE 20 MINUTTER ETTER MOTTATT VAKSINE.

DU MÅ IKKE HA LUFTVEISINFEKSJON NÅR DU FÅR VAKSINE.