Dr.Strøm og Dr. Gorski er ikke tilstede i uke 11.

Det blir dermed redusert tilgang på timer i denne uken. Vi prioriterer kun aktutt behov for legehjelp.

Vennligst ta kontak etter uke 11 for bestilling av vanlig helsekontroll eller tema som ikke har med akutt sykdom å gjøre.

Utenfor vår åpningstid ved akutt behov for legehjelp ta kontak med Legevakt på 116117

Ved livstruende sykdom ring 113